KKO vahvisti riita-asian sovinnon myös siltä osin kun oli sovittu julkisen oikeusavun korvausvelvollisuudesta

22.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:68

Sovinto
Oikeusapu
Oikeudenkäyntikulut

Oikeusapua saanut A ja hänen
vastapuolensa B olivat hovioikeudessa päässeet sovintoon riidan
kohteesta sekä siitä, että kumpikin pitää oikeudenkäyntikulunsa
vahinkonaan. Hovioikeus jätti vahvistamatta asianosaisten välisen
sovinnon siltä osin kuin se koski A:n oikeudenkäyntikulujen
korvausvelvollisuutta. Korkein oikeus katsoi, ettei toiselle osapuolelle
myönnetty oikeusapu estä asianosaisia sopimasta myös
oikeudenkäyntikuluista. Kun A:n ja B:n sovinnon sisältö ja tekoajankohta
huomioiden heidän välistään sopimusta ei ollut tehty yksinomaan tai
pääasiassa oikeusapulain 22 §:ssä tarkoitetun vastapuolen valtioon
kohdistuvan kuluvastuun välttämiseksi, sovinto vahvistettiin
kokonaisuudessaan. Ks. KKO:1996:131
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments