KHO: Velallisen epärehellisyydeksi katsottu palkan nostaminen ei johtanut verotuksen oikaisuun

22.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:137

Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Ansiotulo – Rikoksella aiheutettu vahinko – Vahingonkorvaus – Törkeä velallisen epärehellisyys – Korvauksen maksaminen

A oli toiminut B Oy:n
toimitusjohtajana. B Oy oli vuonna 2008 maksanut A:lle rahapalkkaa
yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa. Kyseinen määrä oli verotettu A:n
sanotun verovuoden ansiotulona. Helsingin hovioikeus oli vuonna 2013
antamallaan lainvoimaisella tuomiolla katsonut, että palkanmaksussa oli
osin ollut kysymys törkeästä velallisen epärehellisyydestä, ja
velvoittanut A:n korvaamaan B Oy:n konkurssipesälle rikoksella
aiheutettuna vahinkona 732 000 euroa. A oli hovioikeuden tuomion
perusteella vaatinut, että hänen B Oy:n konkurssipesälle korvattavaksi
määrätty 732 000 euroa on poistettava hänen verovuoden 2008
verotettavasta ansiotulostaan.

A ei ollut suorittanut B
Oy:n konkurssipesälle osaakaan 732 000 euron määrästä. Kun lisäksi
otettiin huomioon se, että asiassa oli kyse törkeästä velallisen
epärehellisyydestä eikä sellaisesta rikoksesta, joka tarkoittaisi
toiselle kuuluvien varojen anastamista, korkein hallinto-oikeus katsoi,
ettei A:n veronalaiseksi ansiotuloksi luettua määrää ollut oikaistava.
Verovuosi 2008.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments