Katri Väänänen aloitti kuluttaja-asiamiehenä

15.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttaja-asiamies turvaa kuluttajien asemaa, valvoo kuluttajansuojalain noudattamista ja puuttuu ongelmiin eri toimialoilla priorisointiperiaatteidensa mukaisesti.

Kuluva vuosi on suomalaisen kuluttajansuojan 40-vuotisjuhlavuosi –
kuluttajansuojalaki tuli voimaan ja kuluttaja-asiamiesinstituutio
perustettiin vuonna 1978.

”On ilo ja kunnia aloittaa kuluttaja-asiamiehenä juuri
kuluttajansuojan juhlavuonna. Olen itse työskennellyt
kuluttajansuojanlain valvonnan parissa Kuluttajavirastossa ja KKV:ssä
lähes koko 2000-luvun ja voin uudessa työssäni olla yhä tiiviimmin
mukana varmistamassa, että suomalainen kuluttajansuojan vahva taso
säilyy jatkossakin ja puutumme valvojina oikeisiin asioihin. Uskon myös
yhteistyön KKV:n uuden pääjohtajan Kirsi Leivon kanssa sujuvan hyvin,
sillä jaamme samanlaiset näkemykset hyvästä johtamisesta ja viraston
kehittämisestä kohti 2020-lukua”, Väänänen toteaa.

Tehokkaammat keinot puuttua kuluttajansuojalain rikkomuksiin

Tammikuussa 2020 voimaan tuleva CPC-asetus parantaa EU-alueen
kuluttajansuojaviranomaisten keinoja. Oikeusministeri asetti kesällä
2018 työryhmän valmistelemaan kuluttaja-asiamiehen keinojen
uudistamista. Kuluttaja-asiamiehelle on sen myötä tulossa järeämpiä
keinoja puuttua yritysten lainvastaiseen toimintaan. Komission keväällä
2018 julkaisema Kuluttajat vahvempaan asemaan -aloite tähtää lisäksi
kuluttajien voimaannuttamiseen.

”Kuluttajien kannalta tiedossa on useita hyviä uudistuksia, jotka
paitsi terävöittävät valvontaviranomaisen keinoja puuttua
kuluttajansuojalain rikkomuksiin, myös parantavat kuluttajan asemaa niin
kotimaassa kuin EU-sisämarkkinoilla. Kuluttaja-asiamies odottaa etenkin
keinovalikoiman päivitystä, jotta pääsemme nopeammin ja tehokkaammin
puuttuman lakia jatkuvasti tai räikeästi rikkovien yritysten toimintaan.
EU-tasolla kuluttajansuojan valvojat ovat saamassa CPC-asetuksen myötä
lisää muskelia, mikä palvelee myös suomalaiskuluttajia, kunhan keinoja
ei rajata vain maiden rajat ylittäviin tapauksiin, vaan saamme ne myös
kotimaassa käyttöön”, toteaa Väänänen.

Kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajansuojasta

KKV:n elokuussa 2018 julkaisema selvitys
kuluttajansuojan tunnettuudesta paljasti, että suomalaisilla on
edelleen puutteita kuluttajansuojan joidenkin periaatteiden
tuntemisessa. Tietoaukkoja oli niin kuluttajilla kuin yrityksillä, osin
eri aiheissa.

”Teemme jatkuvaa työtä sen eteen, jotta niin kuluttajat kuin
yritykset tuntisivat kuluttajansuojan perusperiaatteet. Myös kuluttajien
voimaannuttaminen puolustamaan oikeuksiaan ja tunnistamaan markkinoiden
ei-toivottuja ilmiöitä kuten verkkohuijauksia on tärkeää. Lupaan
itsekin toimia aktiivisesti tällä saralla. Työmme tulosten ja
kuluttajansuojaa koskevien huomioiden kertominen julkisuuteen sekä
vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on keskeistä vaikuttavuuden ja
kuluttajansuojan tunnettuuden lisäämiseksi”, sanoo Väänänen.

Kuluttajaneuvonta tulossa viraston osaksi

Maistraateissa tällä hetkellä toimiva kuluttajaneuvonta, joka auttaa
kuluttajia yksittäisissä riitatilanteissa, on siirtymässä KKV:hen ja
tulee osaksi viraston kuluttaja-asioiden vastuualuetta vuoden 2019
alusta alkaen.

”Kuluttajaoikeusneuvojat tuntevat kuluttajien ruohonjuuritason
ongelmat. He myös ohjaavat asioita kuluttaja-asiamiehen tietoon silloin,
kun asia koskettaa laajoja kuluttajajoukkoja. Olemme käyttäneet
yhteistä tietokantaa kuluttajaneuvonnan kanssa jo vuosia, mutta
neuvojien saaminen saman talon henkilöstöksi sujuvoittaa yhteistyötä
entisestään. Kuluttaja-asiamies valvoo etenkin laajojen
kuluttajajoukkojen oikeuksia ja kuluttajaneuvonta auttaa konkreettisesti
kuluttajia heidän yksittäisissä ongelmissaan – kummallakin on selkeä
roolinsa, joka tukee toista”, toteaa Väänänen.

Katri Väänänen aloitti kuluttaja-asiamiehenä

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments