Hovioikeus kumosi salaisia pakkokeinoja koskevat luvat, koska syyte epäilyn perustana olevasta teosta oli jo lainvoimaisesti hylätty

1.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2018:5

Kantelu – Salainen pakkokeino

Käräjäoikeus oli myöntänyt poliisille
luvat A:n televalvontaan, telekuunteluun sekä A:n asunnon tekniseen
kuunteluun. Lupapäätösten mukaan A:ta oli ollut syytä epäillä taposta.
A:han kohdistettu syyte samasta taposta oli kuitenkin jo tuomioistuimen
lainvoimaisella tuomiolla hylätty. Kysymys pakkokeinojen käytön
edellytyksistä.
***

Edellä todettu ne bis in idem -periaate,
lainvoimaisen tuomion oikeusvoimavaikutus ja oikeudenkäymiskaaren 31
luvun 9 §:ssä säädetyt edellytykset tuomion purkamiselle syytetyn
vahingoksi merkitsevät sitä, että tilanteessa, jossa epäiltyyn
kohdistettu syyte on lainvoimaisesti hylätty, pakkokeinoja voidaan
käyttää vain, jos on perusteltua syytä olettaa, että lainvoimaista
tuomiota rasittaa purkuperuste.

Kantelun kohteena olevissa
pakkokeinoasioissa poliisin käräjäoikeudelle esittämien vaatimusten
perusteina ei ole esitetty mitään sellaisia uusia seikkoja, jotka
antaisivat syyn epäillä A:ta taposta. Sillä, että vastauksessa on
ilmoitettu, että A:ta epäillään nyt tapon asemesta törkeästä
pahoinpitelystä, ei ole hovioikeuden ratkaisun kannalta merkitystä,
koska pakkokeinojen edellytykset arvioidaan käräjäoikeudessa esitettyjen
vaatimusten perusteella.

Näillä perusteilla hovioikeus katsoo,
että asiassa ei ole ollut pakkokeinolain mukaisia edellytyksiä
televalvontaan, telekuunteluun eikä asunnon tekniseen kuunteluun.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments