Euroopan tilintarkastustuomioistuin: Tarkastajat pitävät tervetulleena väärinkäytösten paljastajien parempaa suojelua EU:ssa

15.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa lausunnossa todetaan, että ehdotettu järjestelmä, jolla suojellaan EU:n lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavia henkilöitä – eli väärinkäytösten paljastajia – voisi parantaa heidän laillisia oikeuksiaan kaikissa jäsenvaltioissa

Näin
kansalaiset voisivat työnsä yhteydessä auttaa keskeisellä tavalla
varmistamaan, että EU:n sääntöjä noudatetaan. Tarkastajat suhtautuvat
ehdotukseen hyvin myönteisesti, mutta tuovat esiin, että joiltakin osin
se saattaa olla liian monimutkainen ollakseen täysin vaikuttava.

Euroopan komissio ehdotti direktiiviä
väärinkäytösten paljastajien suojelusta huhtikuussa 2018, kun useat
tapaukset olivat herättäneet runsaasti keskustelua. Euroopan parlamentti
ja neuvosto käsittelevät ehdotusta parhaillaan.

Tarkastajat katsovat, että ehdotettu
järjestelmä auttaisi parantamaan EU:n toimintapolitiikkojen ja ohjelmien
hallinnointia, sillä se täydentäisi rikkomusmenettelyjä, joita komissio
voi käynnistää jäsenvaltioita vastaan. Tarkastajat lisäävät, että EU:n
taloudellisten etujen osalta väärinkäytösten paljastaminen voi johtaa
EU:n talousarviovarojen säästöihin.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments