Eu:n tuomioistuimen tuomio tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

4.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 44/2001 – Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion oikeudessa säädetty määräaika vakuustakavarikkoa tai hukkaamiskieltoa koskevan määräyksen täytäntöönpanolle – Tämän määräajan soveltaminen toisessa jäsenvaltiossa annettuun vakuustakavarikkoa tai hukkaamiskieltoa koskevaan asiakirjaan, joka on julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Bundesgerichtshof (liittovaltion ylin
tuomioistuin, Saksa).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1) 38 artiklan
1 kohdan tulkintaa.
Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty menettelyssä, jonka on pannut vireille Società
Immobiliare Al Bosco Srl (jäljempänä Al Bosco) ja jossa vaaditaan
Tribunale di Gorizian (Gorizian alioikeus, Italia) Gunter Hoberia
vastaan määräämää vakuustakavarikkoa ja hukkaamiskieltoa koskevan
määräyksen, jonka Landgericht München (Münchenin alueellinen
tuomioistuin, Saksa) on julistanut täytäntöönpanokelpoiseksi Saksassa,
täytäntöönpanoa saatavan vakuudeksi kiinteään omaisuuteen myönnetyn
kiinnityksen rekisteröinnillä Saksassa.

Unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Tuomioistuimen
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 44/2001 38 artiklaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä
sille, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaista jäsenvaltion
lainsäädäntöä, jossa säädetään määräajasta vakuustakavarikkoa tai
hukkaamiskieltoa koskevan määräyksen täytäntöönpanolle, sovelletaan
silloin, kun tällainen määräys on annettu toisessa jäsenvaltiossa ja
julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi pyynnön vastaanottavassa
jäsenvaltiossa.

Linkki asiaan C-379/17

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments