Eu:n tuomioistuimen tuomio sosiaalipolitiikkaa koskevassa asiassa

26.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Direktiivi 1999/70/EY – Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemä puitesopimus – 5 lauseke – Toimenpiteet perättäisten määräaikaisten työsopimusten tai ‑suhteiden väärinkäytön ehkäisemiseksi – Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan tällaisia toimenpiteitä ei sovelleta sinfoniaorkesteri- ja oopperasäätiöiden toimialalla

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Corte d’appello di Roma (Rooman
ylioikeus, Italia).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan
teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten
yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä
koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annetun neuvoston direktiivin
1999/70/EY (EYVL 1999, L 175, s. 43) liitteenä olevan 18.3.1999 tehdyn
määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen (jäljempänä puitesopimus) 5
lausekkeen tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty Martina Sciotton ja Fondazione Teatro dell’Opera di
Roma ‑nimisen säätiön välisessä riita-asiassa, jossa on kyse Sciotton
vuosina 2007–2011 tekemiä työsuorituksia koskevien perättäisten
määräaikaisten työsopimusten uudelleen määrittelystä toistaiseksi
voimassa olevaksi työsuhteeksi.

Unionin tuomioistuin (kymmenes jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Euroopan
ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja
työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan
keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta
puitesopimuksesta 28.6.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/70/EY
liitteenä olevan 18.3.1999 tehdyn määräaikaista työtä koskevan
puitesopimuksen 5 lauseketta on tulkittava siten, että se on esteenä
pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle,
jonka nojalla työsuhteita yleisesti säänteleviä oikeussääntöjä, joilla
sanktioidaan perättäisten määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä
siten, että määräaikainen sopimus määritellään automaattisesti uudelleen
toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi työsuhteen jatkuessa yli
tietyn määräpäivän, ei sovelleta sinfoniaorkesteri- ja oopperasäätiöiden
toimialalla, kun kansallisessa oikeusjärjestyksessä ei ole mitään muuta
tehokasta toimenpidettä, jolla sanktioitaisiin alalla todettuja
väärinkäytöksiä.

Linkki asiaan C-331/17

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote