Eu:n tuomioistuimen tuomio internetyhteyden omistajan korvausvastuusta

19.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 2001/29/EY – Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistaminen – Direktiivi 2004/48/EY – Korvaus tapauksessa, jossa tiedostoja on jaettu tekijänoikeuden vastaisesti – Internetyhteys, joka on sen haltijan perheenjäsenten käytettävissä – Haltijan vapautuminen vahingonkorvausvastuusta tarvitsematta täsmentää, millä tavoin perheenjäsen on käyttänyt internetyhteyttä – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 7 artikla

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Landgericht München I (Münchenin
alueellinen tuomioistuin I, Saksa).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY (EYVL 2001, L 167,
s. 10) 3 artiklan 1 kohdan ja 8 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä teollis- ja
tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EUVL 2004,
L 157, s. 45) 3 artiklan 2 kohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä
kustantamo Bastei Lübbe GmbH & Co. & KG ja toisaalta Michael
Strotzer ja joka koskee vaatimusta saada korvausta tekijänoikeutta
loukkaavasta tiedostojen jakamisesta.

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Tekijänoikeuden
ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta
tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2001/29/EY 8 artiklan 1 ja 2 kohtaa, luettuna yhdessä
yhtäältä sen 3 artiklan 1 kohdan kanssa ja toisaalta teollis- ja
tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 3 artiklan
2 kohdan kanssa, on tulkittava siten, että ne ovat esteenä pääasiassa
kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, sellaisena
kuin toimivaltainen kansallinen tuomioistuin sitä tulkitsee, jonka
nojalla internetyhteyden, jota käytettiin tekijänoikeuksia loukkaavassa
tiedostonjaossa, haltijalla ei ole vahingonkorvausvastuuta, jos
internetyhteyden haltija mainitsee vähintään yhden perheenjäsenen, jolla
oli hänen lisäkseen mahdollisuus käyttää kyseistä internetyhteyttä,
mutta ei esitä tarkempia tietoja kyseisen perheenjäsenen
internetyhteyden käytön ajankohdasta ja laadusta.

Linkki asiaan C-149/17

Unionin tuomioistuimen tiedote asiasta

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments