Esitutkintalain mukaiselle asianomistajan edunvalvojalle maksettiin palkkio holhoustoimilain perusteiden mukaan, tässä 220 €/h + alv

29.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:69

Esitutkinta – Edunvalvoja – Palkkio

Alaikäiselle asianomistajalle
esitutkintalain 4 luvun 8 §:n nojalla määrätylle edunvalvojalle valtion
varoista maksettava palkkio määrättiin noudattaen holhoustoimesta
annetun lain 44 §:stä ilmeneviä periaatteita. (Ään.)