Asiakirjojen muodollisia hyväksymismenettelyjä yksinkertaistetaan

15.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevaa EU:n asetusta aletaan soveltaa 16. helmikuuta 2019.

11. lokakuuta eduskunnalle annetulla lakiesityksellä lainsäädäntöön tehtäisiin asetuksen edellyttämät täydentävät säännökset.

Asetusta
sovelletaan EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten antamiin yleisiin
asiakirjoihin, joilla vahvistetaan muun muassa syntymä, kuolema, nimi,
avioliitto, rekisteröity parisuhde, vanhemmuus, adoptio, asuinpaikka,
kansalaisuus sekä merkinnätön rikosrekisteriote. Näitä asioita koskeva
asiakirja olisi hyväksyttävä ilman niin sanottua apostille-todistusta,
kun se esitetään toisen jäsenvaltion viranomaiselle.

Asetuksen
mukaisesti perustetaan jäsenvaltioiden keskusviranomaisten välinen
hallinnollinen yhteistyöjärjestelmä. Keskusviranomaisten tehtävänä on
antaa apua viranomaisten tietopyyntöihin. Suomessa keskusviranomainen
olisi Väestörekisterikeskus. Lisäksi jäsenmaissa otetaan käyttöön
tiettyihin yleisiin asiakirjoihin liitettävät monikieliset
vakiolomakkeet, joita käytetään käännösapuna.

Asiakirjojen muodollisia hyväksymismenettelyjä yksinkertaistetaan

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments