Tuomarinimityksiä 20.9.2018

20.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto teki seuraavat esitykset

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Itä-Suomen
hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen ensiksi täytettävään virkaan
hovioikeudenneuvos Janne Markus Arvelan 1.10.2018 lukien ja toiseksi
täytettävään virkaan käräjätuomari Terhi Virpi Birgitta Pääkkösen
1.1.2019 lukien ja Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Sari Maarit
Nevalaisen
1.1.2019 lukien

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin ensiksi
täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Jaakko Juhani Sivosen
1.10.2018 lukien, toiseksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari
Jussi-Pekka Lajusen 1.10.2018 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan
hallinto-oikeustuomari Paula Johanna Pihlavan 1.10.2018 lukien,
neljänneksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Virpi Marita
Juujärven
1.10.2018 lukien, viidenneksi täytettävään virkaan
hallinto-oikeustuomari Jyri Antero Vesannon 1.10.2018 lukien,
kuudenneksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Anneli Kaarina
Auran
1.10.2018 lukien ja seitsemänneksi täytettävään virkaan
hallinto-oikeustuomari Tuomas Kalervo Salon ja Hämeenlinnan
hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin ensiksi täytettävään virkaan
määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, oikeussihteeri Juhana Taisto
Samuel Niemen
1.10.2018 lukien, toiseksi täytettävään virkaan
määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä
Bettina Patricia Kermannin 1.10.2018 lukien ja kolmanneksi täytettävään
virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden
esittelijä Eriikka Anneli Kaipiaisen 1.10.2018 lukien
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments