Oikeusneuvos Tuula Pynnä Suomen ehdokkaaksi unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi

20.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuomarin tehtävä liittyy unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden määrän lisäämiseen siten, että tuomioistuimessa on 1.9.2019 alkaen kaksi tuomaria kustakin jäsenvaltiosta.

Valtioneuvosto nimesi korkeimman oikeuden jäsenen, oikeusneuvos
Tuula Pynnän Suomen ehdokkaaksi unionin yleisen tuomioistuimen
tuomariksi 1.9.2019 alkavalle kolmen vuoden toimikaudelle.

Pynnällä
on laaja-alainen ja pitkä kokemus kansallisesta tuomioistuintyöstä sekä
alioikeuksissa että korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden
jäsenenä. Hän on myös toiminut Suomen valtionasiamiehenä Euroopan
unionin tuomioistuimessa sekä EU- ja kansainväliseen yhteistyöhön
liittyvissä tehtävissä. Koulutukseltaan Pynnä on oikeustieteen
kandidaatti, ja hänellä on varatuomarin arvonimi. Hän on suorittanut
myös kaksi ulkomaista oikeustieteen alan jatkotutkintoa (Magister der
Rechte ja Mastère en Études Juridiques Européennes).

Euroopan
unionin tuomioistuin on Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission
ohella yksi keskeisistä EU:n toimielimistä. Siihen kuuluu kaksi
Luxemburgissa toimivaa tuomioistuinta: unionin tuomioistuin ja unionin
yleinen tuomioistuin. Unionin yleinen tuomioistuin käsittelee muun
muassa kansalaisten ja yritysten EU:n toimielimiä vastaan nostamia
kanteita. Asiat voivat koskea esimerkiksi kilpailuoikeutta,
valtiontukia, immateriaalioikeuksia sekä EU:n henkilöstösääntöjä.

Tuomarin
tehtävä liittyy unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden määrän
vaiheittaiseen lisäämiseen siten, että tuomioistuimessa on 1.9.2019
alkaen kaksi tuomaria kustakin jäsenvaltiosta. Uudistuksella vastataan
tuomioistuimen lisääntyneeseen työtaakkaan. Suomen ilmoitettua
ehdokkaansa EU:n jäsenvaltioiden hallitukset päättävät nimityksestä
yhteisellä sopimuksella kuultuaan ehdokkaiden soveltuvuutta arvioivaa
EU:n tason komiteaa.

Suomen ehdokkaan nimeäminen unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin tehtävään

Oikeusneuvos Tuula Pynnä Suomen ehdokkaaksi unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments