Oikeusneuvos Niilo Jääskinen hallituksen ehdokas tuomariksi EU-tuomioistuimeen

13.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto nimesi yleisistunnossaan oikeustieteen tohtori, varatuomari Niilo Jääskisen Suomen ehdokkaaksi unionin tuomioistuimen tuomariksi 7.10.2019 alkavalle kahden vuoden toimikaudelle.

Jääskinen toimii korkeimmassa hallinto-oikeudessa
oikeusneuvoksena. Vuosina 2009-2015 hän toimi unionin tuomioistuimessa
julkisasiamiehen tehtävässä. Kyseessä on unionin tuomioistuimen
tuomarina toimivan Allan Rosaksen 7.10.2015 alkaneen kuuden vuoden
toimikauden loppuosa. Rosas on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä
7.10.2019.

Euroopan unionin tuomioistuin on Euroopan parlamentin,
neuvoston ja komission ohella yksi keskeisistä EU:n toimielimistä.
Unionin tuomioistuin huolehtii EU:n ylimpänä tuomioistuimena siitä, että
EU:n perussopimuksia ja EU-säädöksiä tulkittaessa ja sovellettaessa
noudatetaan lakia.

Unionin tuomioistuimessa on 28 tuomaria eli
yksi kustakin jäsenvaltiosta. Tuomareiden toimikausi on kuusi vuotta, ja
se on uudistettavissa. Suomen ilmoitettua ehdokkaansa EU:n
jäsenvaltioiden hallitukset päättävät nimityksestä yhteisellä
sopimuksella kuultuaan ehdokkaiden soveltuvuutta arvioivaa EU:n tason
komiteaa.

Oikeusneuvos, oikeustieteen tohtori Niilo Jääskinen unionin tuomioistuimen tuomariehdokkaaksi

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments