Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla

6.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:124

Julkinen hankinta – Kunnallisvalitus – Markkinaoikeuden toimivalta – Muutoksenhakukielto

Julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden
toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015)
eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Pykälän otsikkona on Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto.

Hankintalain
163 §:ssä säädettyä muutoksenhakukieltoa oli pykälän sanamuodon ja sen
kyseistä pykälää koskevista yksityiskohtaisista perusteluista (HE
108/2016 vp) ilmenevän tarkoituksen perusteella tulkittava niin, ettei
pykälän säätämisellä ollut ollut tarkoitus muuttaa tuolloin vallinnutta,
julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 102 §:ään (321/2010)
perustunutta oikeustilaa, jonka mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan
kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä
hallintolainkäyttölain nojalla. Pykälän otsikko ja mainitussa
hallituksen esityksessä valitusperusteiden merkityksestä hankintalain
348/2007 soveltamiskäytännöstä lausuttu ei antanut aihetta arvioida
asiaa toisin.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments