Maaoikeus oli ylittänyt tutkimisvaltansa palauttamalla koko maanmittaustoimituksen vaikka muutosvaatimus koski vain tiettyä aluetta

27.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:56

Lunastuslaki – Lunastustoimitus
Oikeudenkäyntimenettely – Muutoksenhaku maaoikeudessa

Maaoikeus oli lunastustoimitusta
koskeneen muutoksenhaun johdosta kumonnut toimitusratkaisun ja
palauttanut asian toimitukseen kokonaisuudessaan, vaikka muutosvaatimus
oli rajoitettu koskemaan vain lunastuskohteen vahvistamista tietyn
valituksessa yksilöidyn alueen osalta. Oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 3
§:n 1 momentin säännös huomioon ottaen maaoikeus oli ylittänyt
tutkimisvaltansa ja asia palautettiin toimitukseen vain
muutoksenhakemuksessa vaadituilta osin.
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments