Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus uskonnollisten rituaalien mukaisista eläinten teurastusmenetelmistä

21.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Eläinten suojelu lopetuksen yhteydessä – Asetus (EY) N:o 1099/2009 – Uskonnollisten rituaalien määrittämät erityiset teurastusmenetelmät – Teurastus ilman tainnutusta – Yhteensopivuus asetuksessa (EY) N:o 843/2007 tarkoitetun luonnonmukaisen kotieläintuotannon kanssa

1.   Sallitaanko vai
kielletäänkö sovellettavissa unionin oikeussäännöissä unionin tunnuksen
”luonnonmukainen tuotanto” (luomutunnus) antaminen tuotteille, jotka
ovat peräisin eläimistä, jotka on rituaaliteurastettu ilman edeltävää
tainnutusta asetuksessa (EY) N:o 1099/2009(2) säädetyissä olosuhteissa?

2.        Tämä
on olennaisesti se kysymys, jonka cour administrative d’appel de
Versailles (Versaillesin ylempi hallintotuomioistuin, Ranska) on tässä
asiassa esitetyllä ennakkoratkaisupyynnöllä kysynyt.

3.        Ennakkoratkaisupyyntö
on esitetty asiassa, jossa valittajana oleva yhdistys Œuvre
d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs (jäljempänä OABA(3))
on vaatinut tribunal administratif de Montreuilin (Montreuilin
hallintotuomioistuin, Ranska) sellaisen tuomion kumoamista, jolla
tuomioistuin hylkäsi yhdistyksen harkintavallan väärinkäyttöön
perustuvan kanteen Ecocert France -yhtiön (jäljempänä Ecocert), joka on
nykyään Institut national de l’origine et de la qualité’n (tuotteiden
alkuperää ja laatua valvova kansallinen laitos, INAO) lukuun toimiva
yksityisoikeudellinen varmennuslaitos, implisiittisestä päätöksestä olla
ryhtymättä asetuksen (EY) N:o 834/2007(4)
30 artiklan nojalla toimenpiteisiin lopettaakseen tavaramerkin Tendre
France halal-sertifioitujen ja maininnalla ”luomu” varustettujen
tuotteiden mainonnan ja kaupan pitämisen.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Julkisasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin vastaa cour
administrative d’appel de Versaillesin esittämään
ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

Luonnonmukaisesta
tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä
28.6.2007 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 834/2007 ja eläinten
suojelusta lopetuksen yhteydessä 24.9.2009 annettua neuvoston asetusta
(EY) N:o 1099/2009, luettuna SEUT 13 artiklan valossa, on tulkittava
siten, että niissä ei kielletä Euroopan unionin luomutunnuksen
myöntämistä tuotteille, jotka ovat peräisin ilman edeltävää tainnutusta
rituaaliteurastetuista eläimistä, jos teurastus on tapahtunut
asetuksessa N:o 1099/2009 säädetyissä olosuhteissa.

Linkki asiaan C-497/17

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments