Johtajan saama Rolex-kello oli verovapaa etu siltä osin kun sen arvo vastasi yhtiön työntekijöille antamia merkkipäivälahjoja

26.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:131

Henkilökohtaisen tulon verotus – Henkilökuntaetu – Merkkipäivälahja – Eläkkeelle lähtö – Veronalaisen edun määrä – Rannekello

B Oy:ssä toimitetussa
verotarkastuksessa oli todettu, että yhtiön sisäisen ohjeen mukaan
eläkkeelle jäännin kohdalla yhtiö oli muistanut 60 vuotta täyttäneitä
B-mitalin saaneita henkilöitä joko taulutelevisiolla, kannettavalla
tietokoneella tai polkupyörällä. Muut eläkkeelle jääneet olivat ohjeen
mukaan saaneet kristallivaasin. B Oy:n hallituksen puheenjohtaja A oli
jäänyt eläkkeelle vuonna 2011. A oli tällöin saanut B Oy:ltä
merkkipäivälahjana 12 920 euron arvoisen Rolex-merkkisen rannekellon
pitkäaikaisesta hallitustyöskentelystään. A:n verovuoden 2011 verotusta
oli oikaistu hänen vahingokseen, ja hänen veronalaisiin tuloihinsa oli
luettu lahjana saadun rannekellon arvo kokonaisuudessaan.

Korkein
hallinto-oikeus katsoi, ettei A:n saama rannekello ollut tavanomainen
ja kohtuullinen merkkipäivälahja. Yhtiön eläkkeelle lähdön vuoksi
antamissa lahjoissa oli kuitenkin kyse yhtiön koko henkilökunnan
saatavilla olleesta edusta. Asiassa ei ollut väitetty, etteivät muun
henkilökunnan saamat lahjat olleet tavanomaisia ja kohtuullisia. Tämän
vuoksi A:n veronalaiseksi tuloksi ei ollut tullut lukea sitä osaa hänen
saamansa lahjan arvosta, joka vastasi sen lahjan arvoa, jonka hän olisi
saanut, jos B Oy olisi antanut hänelle lahjan, joka olisi vastannut
yhtiön muille eläkkeelle lähteneille työntekijöille antamia tavanomaisia
ja kohtuullisia lahjoja. Korkein hallinto-oikeus ei ottanut
välittömästi tutkittavakseen sitä, mikä olisi ollut A:n eläkkeelle
lähtemisen vuoksi saaman kohtuullisen ja tavanomaisen lahjan arvo, vaan
kumosi hallinto-oikeuden ja oikaisulautakunnan päätökset sekä
verovelvollisen vahingoksi toimitetun veronoikaisun ja palautti asian
Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi.

Verovuosi 2011. Äänestys 3–2.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments