Euroopan unionin neuvosto: EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS)

7.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Neuvosto antoi 5.9.18 asetuksen eurooppalaisen matkustustietojärjestelmän (ETIAS) perustamisesta. Järjestelmää sovelletaan Schengen-alueelle matkustaviin viisumivapauteen oikeutettuihin kolmansien maiden kansalaisiin

Neuvoston ja Euroopan parlamentin on nyt allekirjoitettava annettu asetus. Allekirjoitettu teksti julkaistaan EU: n virallisessa lehdessä, ja se tulee voimaan 20 päivää myöhemmin.
Eu-LISA (Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien
laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista
vastaava eurooppalainen virasto) alkaa rakentaa uutta järjestelmää, minkä  pitäisi olla toiminnassa vuoteen 2021 mennessä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments