Eu:n tuomioistuimen tuomio: Toimielimiä koskevat määräykset – Asiakirjajulkisuus

25.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus (EY) N:o 1049/2001 – Euroopan parlamentti – Parlamentin jäsenten korvausten käyttö – Tutustumisoikeuden epääminen – Asiakirjat, joita ei ole olemassa – Henkilötiedot – Asetus (EY) N:o 45/2001 – Tietojen siirtämisen tarpeellisuus – Konkreettinen ja asiakirjakohtainen tutkinta – Oikeus tutustua asiakirjoihin osittain – Kohtuuton hallinnollinen rasite – Perusteluvelvollisuus

SEUT 263 artiklaan
perustuvissa kanteissa  vaadittiin kumoamaan 16.9.2015 tehdyt
parlamentin päätökset A(2015) 8324 C, A(2015) 8463 C, A(2015) 8627 C,
A(2015) 8682 C, A(2015) 8594 C, A(2015) 8551 C, A(2015) 8732 C, A(2015)
8681 C, A(2015) 8334 C, A(2015) 8327 C, A(2015) 8344 C, du 14.9.2015,
A(2015) 8656 C, A(2015) 8678 C, A(2015) 8361 C, A(2015) 8663 C, A(2015)
8360 C, A(2015) 8486 C, A(2015) 8305 C, du 15.9.2015, A(2015) 8602 C,
A(2015) 8554 C, A(2015) 8490 C, A(2015) 8659 C, A(2015) 8547 C, A(2015)
8552 C, A(2015) 8553 C, A(2015) 8661 C, A(2015) 8684 C ja A(2015) 8672 C
sekä 14.1.2016 tehty parlamentin päätös A(2015) 13844 C, joilla
parlamentti hylkäsi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission
asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL
2001, L 145, s. 43) perusteella kantajien uudistetut hakemukset, joissa
vaadittiin oikeutta tutustua parlamentin asiakirjoihin, jotka sisältävät
parlamentin jäsenten korvauksia koskevia tietoja. Näitä tietoja olivat pyytäneet monet toimittajat ja journalistiliitot

Unionin
yleinen tuomioistuin vahvisti tuomiollaan sen, että parlamentti
kieltäytyi myöntämästä oikeutta asiakirjoihin tutustumiseen. Pyydetyt
asiakirjat koskivat tietoja parlamentin jäsenten korvauksista

Unionin yleinen tuomioistuin  antoi seuraavan tuomion

 1) Asiat T-639/15–T-666/15 ja T-94/16 yhdistetään tuomion antamista varten.

2)      Kanteet hylätään.

3)      Maria
Psara, Tina Kristan, Tanja Malle, Wojciech Cieśla, Staffan Dahllof,
Delphine Reuter, České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s.,
Harry Karanikas, Crina Boros, Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs
Re:Baltica, Balazs Toth, Minna Knus-Galán, Atanas Tchobanov, Dirk
Liedtke, Nils Mulvad, Hugo van der Parre, Guia Baggi, Marcos García Rey,
Mark Lee Hunter, Kristof Clerix, Rui Araujo, Anuška Delić, Jacob Borg,
Matilda Bačelić ja Gavin Sheridan velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkäyntikulut.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments