Ensimmäinen ennakkopäätös tuomioistuinsovittelusta

6.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:55

Oikeudenkäyntimenettely
Tuomioistuinsovittelu – Sovinto
Asunto-osakeyhtiö – Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Asunto-osakeyhtiö A ja sen
osakkeenomistaja B olivat hovioikeudessa järjestetyssä
sovitteluistunnossa päässeet sovintoon hovioikeudessa B:n valituksen
johdosta vireillä olevassa riita-asiassaan sekä samalla ainakin
alustavasti sopineet A:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Sovittelija
oli sovitteluistunnon jälkeen ennen sovinnon vahvistamista vielä
sähköpostilla käynyt asianosaisten kanssa läpi sovinnon sisältöä. Näissä
sähköposteissa B oli ilmoittanut, ettei hän hyväksy sovintotekstiä
kaikilta osin, eikä hän näin ollen peru valitustaan. Hovioikeus oli
tästä huolimatta vahvistanut sovinnon.

Korkein oikeus katsoi, että
sovittelu oli jatkunut sovitteluistunnon jälkeenkin, kun sovittelija
oli sähköpostilla käynyt sovintotekstiä asianosaisten kanssa läpi.
Hovioikeus oli menetellyt virheellisesti, kun se oli vahvistanut
sovinnon vastoin B:n pyyntöä. Lisäksi Korkein oikeus katsoi
ratkaisustaan tarkemmin ilmenevillä perusteilla, että hovioikeus ei
olisi sovinnon yhteydessä saanut vahvistaa A:n yhtiöjärjestyksen
muutosta koskevaa päätöstä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments