A katsottiin eläkevakuutusvelvolliseksi vailla liiketoimintaa olleiden osakeyhtiöiden sijasta

18.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus 2219:2016: Työeläke – Eläkevakuutus – Vakuuttamisvelvollisuus

Asiassa ratkaistiin kysymys
työntekijän eläkelain mukaan vakuuttamisvelvollisesta tahosta. A:n
mielestä työnantaja-asemassa olivat olleet X Oy ja Y Oy, mutta niitä
pidettiin laskuttajayhtiöinä ja tilannetta niin sanottuna
nimenvuokraamisena. Yhtiöillä ei katsottu olleen omaa todellista
liiketoimintaa eikä myöskään niiden työnantaja-asemaa pidetty
todellisena. A:n katsottiin harjoittaneen kyseessä olevaa liiketoimintaa
ja saaneen siitä hyödyn. Eläketurvakeskuksen ratkaisua ottaa A:n
puolesta työntekijöille työntekijän eläkelain mukainen vakuutus
pidettiin oikeana. A:n valitus hylättiin.
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments