Valtiovarainministeriö: Kansainvälisten veroriitojen ratkaisemiseen ehdotetaan uutta sääntelyä

28.8.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uuden lain tavoitteena on saattaa kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelyä koskeva EU-direktiivi voimaan Suomessa. Direktiivin mukaisessa menettelyssä yksittäiseen, kansainvälistä verotusta koskevaan tulkintaongelmaan EU-valtioiden välillä pyrittäisiin löytämään ratkaisu valtioiden välisin neuvotteluin ja viime kädessä välimiesmenettelyssä

Valtiovarainministeriö lähetti 27. elokuuta
lausunnoille kyseistä uutta lakia koskevan lakiluonnoksen.

Sen lisäksi, että uudessa laissa
säädettäisiin EU-direktiivin mukaisesta kansainvälisten veroriitojen
mukaisesta ratkaisumenettelystä, tavoitteena on soveltaa uusia
säännöksiä tietyiltä osin myös muihin valtioiden välisiin,
kansainvälistä verotusta koskeviin riidanratkaisumenettelyihin.
EU-direktiivi on saatettava
kansallisesti voimaan 30.6.2019 mennessä. Direktiivi edellyttää, että
sitä sovelletaan hakemuksiin, jotka on toimitettu 1.7.2019 ja jotka
koskevat 1.1.2018 tai sen jälkeen alkaneita verovuosia.
Siltä
osin kuin lakiluonnokseen sisältyy muutosehdotuksia, jotka koskevat myös
muita kuin EU-direktiivin mukaisia hakemuksia, niitä on tarkoitus
soveltaa hakemuksiin, jotka on toimitettu 1.7.2019 tai sen jälkeen.
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments