Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2019

9.8.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Määrärahataso on noin 36 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvana vuonna.

Oikeusministeriö ehdottaa hallinnonalansa määrärahoiksi yhteensä 968 miljoonaa euroa vuodelle 2019.Kasvu johtuu muun muassa
palkkojen tarkistuksista ja niin sanottuun WinCapita -kokonaisuuteen
liittyvien korvausten maksatuksista.
Tuomioistuinten ja
oikeusavun osuus määrärahoista on 43 %, rangaistusten täytäntöönpanon 23
%, ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan 10 %, syyttäjien 5 % sekä
muiden menojen yhteensä 19 %.

Oikeusturvaa kehitetään ja
sopeutetaan kiristyvään talouteen oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja
sen päivitysten pohjalta. Toimenpiteillä huolehditaan kansalaisten
oikeusturvasta, mahdollistetaan oikeudenhoidon keskittyminen
ydintehtäviinsä, vähennetään rikollisuutta ja kehitetään
seuraamusjärjestelmää.

Käräjäoikeuksia on vuoden 2019 alusta
lukien 20 nykyisen 27 sijasta. Uudistuksen tavoitteena on lisätä
tehokkuutta ja hyödyntää samalla tuomarien osaamista aiempaa
monipuolisemmin. Summaaristen riita-asioiden käsittely on tarkoitus
keskittää yhdeksään käräjäoikeuteen vuoden 2019 syyskuusta alkaen.

Talous- ja velkaneuvonta oikeusaputoimistojen yhteyteen

Talous-
ja velkaneuvonnan tehtävät siirtyvät oikeusaputoimistoihin vuoden 2019
alussa. Oikeusaputoimistoille kohdistetaan talous- ja velkaneuvontaan
12,7 miljoonaa euroa, jossa on 3 miljoonaa euroa lisäystä talous- ja
velkaneuvonnan nykyiseen rahoitustasoon. Oikeusaputoimistojen
henkilöstön määrä kasvaa talous- ja velkaneuvonnan tehtävien siirtymisen
johdosta noin 175 henkilötyövuodella.

Ylivelkaantuneiden aseman
parantamiseksi tuomioistuimille osoitetaan 2 miljoonan euron
lisämääräraha asioiden joutuisaan käsittelyyn. Ulosottolaitokselle
lisätään miljoona euroa velallisten neuvonnan tehostamiseen.

WinCapita
-jutun asianomistajille tuomittujen vahingonkorvauksien maksamiseen
esitetään 20 miljoonan euron määrärahaa. Korvauksia voidaan maksaa
kuitenkin enintään sen verran kuin juttuun liittyvää rikoshyötyä on
saatu perittyä.

Rangaistusten tiukentamiseen lisärahaa

Tavoitteena
on, että rikosvastuu toteutuu tehokkaasti, rikollisuus ja sen haitat
vähenevät sekä turvallisuus ja sen tunne lisääntyvät.

Hallitus
antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvät esitykset ehdollista
vankeutta sekä ehdonalaisen vapauden valvontaa koskevien säännösten
tiukentamiseksi. Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukseksi säädetään
valvonta myös 21 täyttäneille rikoksentekijöille. Näistä muutoksista
Rikosseuraamuslaitokselle vuonna 2019 aiheutuviin lisämenoihin
ehdotetaan 1,8 miljoonan euron rahoitusta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments