KKO opasti jälleen kerran pääkäsittelyn järjestämisvelvollisuuteen

24.8.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:53 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Rikosasia

Käräjäoikeus oli lukenut A:n syyksi
syytekohdassa 1 lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja syytekohdassa 2
pahoinpitelyn sekä tuominnut hänet näistä teoista ehdolliseen kuuden
kuukauden vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeuden näyttöratkaisu perustui
kummankin syytekohdan osalta yksinomaan keskenään ristiriitaiseen
henkilötodisteluun.

Valituksessaan hovioikeudelle A vaati
pääkäsittelyn toimittamista suullisen todistelun uskottavuuden ja
riittävyyden uudelleenarvioimiseksi sekä A:n henkilökohtaiseksi
kuulemiseksi. Hovioikeus, joka ratkaisi asian pääkäsittelyä
toimittamatta, ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Viitaten aiempaan
oikeuskäytäntöönsä Korkein oikeus totesi, että asianosaisten ja
todistajien suullisten lausumien uskottavuutta ei voida arvioida
pelkästään käräjäoikeuden tuomioon kirjattujen seikkojen perusteella.
Lisäksi asian laatu ja merkitys vastaajalle olivat edellyttäneet
pääkäsittelyn toimittamista syytekohdassa 1. Ks. KKO:1999:82 KKO:2000:2
KKO:2000:57 KKO:2000:62 KKO:2001:16 KKO:2008:59 KKO:2017:19

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments