KHO ei arvioinut ensiasteena tulkin kulukorvausta oikeusapuasiassa

17.8.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:111

Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Toimivaltainen tuomioistuin – Korkein hallinto-oikeus – Oikeusastejärjestys – Valituslupajärjestelmä

Tulkkina toiminut A oli
turvapaikka-asiassa toimittanut oikeusaputoimistolle laskun
tulkkauksesta. Oikeusaputoimisto oli maksatuspäätöksellään osin hylännyt
laskuun perustuvan kuluvaatimuksen. A oli tehnyt maksatuspäätöksestä
ratkaisupyynnön, jonka oikeusaputoimisto oli toimittanut korkeimman
hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Oikeusaputoimiston mukaan
ratkaisupyyntö oli toimitettu korkeimmalle hallinto-oikeudelle eikä
toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle, koska ratkaisupyynnön kohteena
olevasta asiasta oli oikeusaputoimiston käsityksen mukaan tärkeää saada
viranomaisia ohjaava ennakkoratkaisu.

Oikeusapulain 24 §:n 2
momentin viimeisen virkkeen perusteella korkein hallinto-oikeus oli
asiassa sinänsä toimivaltainen. Asian ottaminen suoraan korkeimman
hallinto-oikeuden ratkaistavaksi olisi kuitenkin ollut vastoin
oikeusjärjestelmään kuuluvaa oikeusastejärjestystä sekä myös
valituslupajärjestelmää. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus ei ottanut
ratkaisupyyntöä ratkaistavakseen. Asia palautettiin
oikeusaputoimistolle ratkaisupyynnön toimittamiseksi oikeusapulain 24
§:n 2 momentissa tarkoitetulle toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments