Turvaamistoimi on määrättävissä myös kilpailulain mukaisissa asioissa, edellytyksiä ei kuitenkaan ollut

16.7.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2018:11: Turvaamistoimi
Tuomioistuimen toimivalta – Yleinen tuomioistuin vai Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Asiallinen toimivalta
Kilpailu – Kielletty kilpailunrajoitus
Oikeudenkäyntikulut

Kysymys siitä, estääkö kilpailulain 45
§:n säännös väliaikaismääräyksistä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n
soveltamisen sekä siitä, oliko hakijayhtiö saattanut todennäköiseksi,
että sillä on vastapuolia vastaan oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä
tarkoitettu oikeus. Kysymys myös siitä, voitiinko
oikeudenkäyntikuluvaatimus ratkaista jo turvaamistoimiasian käsittelyn
yhteydessä.
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments