KHO hylkäsi valtaosin valitukset Digita Oy:n huomattavaa markkinavoimaa koskevasta Viestintäviraston päätöksestä

5.7.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Digitan mukaan sille oli asetettu liian ankaria velvoitteita. Yleisradion, MTV:n ja Sanoman mukaan Digitalle asetetut velvoitteet eivät olleet riittäviä.

Viestintävirasto
oli keväällä 2015 televisio- ja radiolähetystoiminnan tukkumarkkinoita
koskevassa päätöksessään katsonut Digitalla edelleen olevan huomattavan
markkinavoiman (HMV) asema televisiolähetyspalveluiden ja
valtakunnallisten radiolähetyspalvelujen tukkumarkkinoilla.

Virasto oli asettanut Digitalle useita huomattavan markkinavoiman
velvollisuuksia, kuten velvollisuuden vuokrata päälähetysaseman
antennipaikkoja tai antennikapasiteettia televisiolähetystoimintaa
varten. Antennipaikkojen vuokraamisen osalta Digitalle oli asetettu
velvollisuus noudattaa Viestintäviraston määrittämiä enimmäishintoja.
Toisaalta virasto oli pääosin poistanut Digitalta radiolähetystoimintaa
koskevat velvoitteet.

Digita yhtäältä sekä sen asiakasyritykset Yleisradio Oy, MTV Oy ja
Sanoma Media Finland Oy toisaalta valittivat Viestintäviraston
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Digitan mukaan sille oli asetettu liian ankaria velvoitteita, eikä
yhtiölle asetetussa enimmäishintavelvollisuudessa ollut otettu huomioon
kaikkia Digitalle säännellyn toiminnan harjoittamisesta aiheutuvia
kustannuksia. Yleisradion, MTV:n ja Sanoman mukaan Digitalle asetetut
velvoitteet eivät olleet riittäviä tehokkaan kilpailun turvaamiseksi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi laajassa vuosikirjapäätöksessään, että
Viestintäviraston Digitalle asettamat huomattavan markkinavoiman
velvoitteet olivat lainmukaisia ja oikeassa suhteessa tavoiteltavaan
päämäärään nähden ja hylkäsi valtaosin Digitan valituksen. Korkein
hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että Digitalle asetetussa
enimmäishintavelvollisuudessa ei ollut otettu riittävällä tavalla
huomioon eräitä Digitan päälähetysaseman mastojen kannalta
merkityksellisiä tiloja. Vain tältä osin viraston päätös oli
lainvastainen.

Yleisradion, MTV:n ja Sanoman yhteinen valitus hylättiin
kokonaisuudessaan, koska Viestintävirasto oli voinut katsoa, että
valtakunnallisen radiolähetystoiminnan tukkumarkkinoiden sääntely
aiemmassa laajuudessa ei enää ollut tarpeellista ja koska
Viestintäviraston Digitalle televisiolähetystoiminnan tukkumarkkinoiden
osalta asettamia velvoitteita voitiin pitää riittävinä kilpailun
turvaamiseksi.

KHO toimitti tammikuussa 2018 suullisen käsittelyn.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments