Euroopan tilintarkastustuomioistuin: Tarkastajat: olisi toivottavaa kytkeä EU:n rahoitus oikeusvaltioperiaatteeseen, mutta se edellyttäisi parempia kriteereitä ja enemmän suojatoimia

18.7.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 17.7 julkaiseman lausunnon mukaan Euroopan komission suunnitelmat vähentää EU:n rahoitusta mailta, jotka eivät noudata oikeusvaltioperiaatetta, edellyttävät parempia kriteereitä ja selkeämpiä suojatoimia EU:n ohjelmien edunsaajien osalta

Tarkastajat
suhtautuvat myönteisesti aloitteeseen, jonka tarkoituksena on suojata
EU:n talousarviota oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvilta
yleisiltä puutteilta, joilla voi olla kielteinen vaikutus unionin
varainhoidon moitteettomuuteen ja EU:n rahoituksen tuloksellisuuteen.
Tarkastajat toteavat, että ehdotetun mekanismin tavoite, soveltamisala
ja toimenpiteet ovat tarkemmat kuin nykyisessä järjestelmässä ja että
sen soveltaminen on nopeampaa. He suosittelevat kuitenkin, että komissio
erittelisi selkeästi, mitä ohjeistolähteitä se käyttää, ja että
kriteereitä, menettelyjä ja toimenpiteiden laajuutta olisi
täsmennettävä.

Komissio laati Euroopan parlamentin pyynnöstä ehdotuksen asetukseksi
unionin talousarvion suojaamiseksi silloin, kun jäsenvaltioissa esiintyy
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvia yleisiä puutteita.
Yleisiä puutteita ovat muun muassa seuraavat: vaarannetaan
tuomioistuinlaitoksen riippumattomuus; laiminlyödään viranomaisten
mielivaltaisten tai laittomien päätösten ehkäiseminen ja oikaiseminen
sekä kyseisistä päätöksistä rankaiseminen; rajoitetaan
oikeussuojakeinojen saatavuutta ja tehokkuutta; rajoitetaan
lainrikkomisiin liittyvän tutkinnan, syyttämisen ja rankaisemisen
tehokkuutta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments