Euroopan komissio: Pääomamarkkinaunioni: komissiolta ohjeet rajatylittävien EU-investointien suojelusta

19.7.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio on tänään antanut ohjeet, joilla autetaan EU:n sijoittajia vetoamaan oikeuksiinsa kansallisissa hallinnoissa ja tuomioistuimissa ja jäsenvaltioita suojelemaan yleistä etua EU-lainsäädännön mukaisesti

Tämänpäiväisen tiedonannon
tavoitteena on vahvistaa liiketoimintaympäristöä EU:n sijoittajien
hyväksi. Se on ratkaiseva tekijä pyrittäessä kasvattamaan investointeja
EU:n sisämarkkinoille. EU-lainsäädäntö ei ratkaise kaikkia ongelmia,
joita sijoittajat saattavat toiminnassaan kohdata. Tiedonannossa
kuitenkin selvennetään, että EU-lainsäädännöllä suojellaan EU:n
sijoittajien oikeuksia ja että sijoittajat voivat käyttää näitä
oikeuksiaan kansallisissa hallintoelimissä ja tuomioistuimissa.

EU:n
sijoittajat eivät enää voi käyttää EU:n sisäisiä kahdenvälisiä
investointisopimuksia. Kuten komissio on johdonmukaisesti todennut, ne
ovat laittomia, koska ne ovat päällekkäisiä EU:n sisämarkkinasääntöjen
kanssa ja johtavat EU:n sijoittajien väliseen syrjintään. Euroopan
unionin tuomioistuin on äskettäin antamassaan Achmea-tuomiossa
vahvistanut, että sijoittajan ja valtion välinen välimiesmenettely EU:n
sisäisissä kahdenvälisissä investointisopimuksissa on lainvastainen.
Tämän tuomion jälkeen komissio on tehostanut vuoropuhelua kaikkien
jäsenvaltioiden kanssa ja kehottanut niitä ryhtyvän toimiin tällaisten
sopimusten lakkauttamiseksi.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments