Euroopan komissio: EU:n kuluttajansuojasäännöt: Euroopan komissio ja EU:n kuluttajaviranomaiset vaativat Airbnb:tä noudattamaan sääntöjä

15.7.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio ja EU:n kuluttajaviranomaiset vaativat Airbnb:tä mukauttamaan ehtonsa EU:n kuluttajansuojasääntöihin ja esittämään hintansa avoimesti

Airbnb:n nykyinen tapa esittää hinnat ja monet sen ehdoista rikkovat sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa direktiiviä, kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja koskevaa direktiiviä sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevaa asetusta.
Sen vuoksi Euroopan kuluttajaviranomaiset ja komissio ovat vaatineet
Airbnb:tä tekemään useita muutoksia. Airbnb:llä on aikaa elokuun loppuun
asti esittää ehdotuksensa tilanteen korjaamiseksi. Sen jälkeen komissio
ja EU:n kuluttajaviranomaiset arvioivat ehdotukset. Jos ne eivät pidä
muutosehdotuksia tyydyttävinä, Airbnb:hen voidaan soveltaa pakkotoimia.

Hinnoittelun avoimuus ja muut sopimattomat kaupalliset menettelyt

Airbnb:n tapa esittää hinnat ja erottelu yksityisiin ja ammattimaisiin majoittajiin on vastoin EU:n lainsäädäntöä, etenkin sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa direktiiviä.

Airbnb:n olisi

 • muutettava tapaa, jolla se esittää hintatiedot sivustollaan tehdyssä
  ensimmäisessä haussa niin, että kuluttajalle esitetään tarjouksessa
  majoituksen kokonaishinta, joka sisältää kaikki pakolliset maksut, kuten
  palvelu- ja siivouskulut; tai silloin kun kokonaishintaa ei voida
  laskea etukäteen, mahdolliset lisämaksut olisi ilmoitettava kuluttajalle
  selvästi,
 • ilmoitettava selvästi, onko kyseessä yksityisen vai ammattimaisen
  majoittajan tarjous, koska niihin sovellettavat kuluttajansuojasäännöt
  poikkeavat toisistaan.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments