Valvontalautakuntaan asianajajakunnan ulkopuolisia jäseniä

27.6.2018 | Tiedotteet

Valtioneuvosto nimitti 27.6.2018 valvontalautakuntaan asianajajakunnan ulkopuolisia jäseniä. Jäseneksi nimitettiin rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen ja varajäseneksi rikosoikeuden professori (1.8. lukien oikeusneuvos) Jussi Tapani toimikaudeksi 1.8.2018–31.7.2021. 
 
Valvontalautakunnan jäsenelle varatuomari Lotta Laineenkarelle ja varajäsenelle oikeustieteen lisensiaatti Petri Pulkkaselle myönnetään ero sekä valvontalautakunnan jäseneksi nimitetään lakimies Jannika Enegren ja varajäseneksi lakimies Elisabeth Vuorenhela 1.8.2018 lukien 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi.
 
Valvontalautakunnassa on 12 jäsentä. Heistä 7 on asianajajia, 2 luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia ja 3 alan ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Ulkopuoliset asiantuntijat ovat taustaltaan joko tuomareita tai yliopistoprofessoreja.