SM: Kotitekoisten räjähteiden laiton valmistaminen vaikeutuu EU-asetuksella

29.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto on lähettänyt eduskunnalle kirjelmän ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä. Uusi asetus kumoaa voimassa olevan EU-asetuksen

Tavoitteena on velvoittaa
EU-maat estämään entistä tehokkaammin kotitekoisten räjähteiden laiton
valmistaminen. Asetuksen voimaantulo selviää myöhemmin ja sitä aletaan
soveltaa vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

Jatkossa
kuluttaja ei voi hankkia tiettyjä räjähteiden lähtöaineita EU-alueella
ilman lupaa. Uudella asetuksella kuluttajilta kielletään myös jatkossa
kokonaan oikeus hankkia tiettyjä pitoisuudeltaan voimakkaita kloraatteja
ja natriumperkloraattia. Lisäksi esitetään, että jatkossa kuluttaja
tarvitsisi luvan tietynpitoiseen rikkihappoon. Maanviljelijät ja muut
ammoniumnitraattia ammatissaan tarvitsevat saavat sitä jatkossakin ilman
lupaa. Kuluttajat eivät edelleenkään saa hankkia tietyn pitoisuusrajan
ylittävää ammoniumnitraattia lainkaan.

Asetus
räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä tuli
voimaan 1.3.2013. Komission mukaan asetuksen voimaantulon jälkeen
markkinoilla kuluttajien käytössä olevien räjähteiden lähtöaineiden
määrä on vähentynyt. Kuitenkin lähtöaineita käytetään edelleen
laittomasti räjähteiden valmistamisessa. Tällaisia kotitekoisia
räjähteitä on käytetty useissa EU:ssa tapahtuneissa terroristi-iskuissa.
Uudella asetuksella rajoitetaan entisestään kuluttajien mahdollisuuksia
hankkia tiettyjä räjähteiden lähtöaineita ja tehostetaan viranomaisten
mahdollisuuksia puuttua räjähteiden laittomaan valmistamiseen.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments