Poliisilla ei ole oikeutta saada tietoa siitä, keneltä on sairaalassa takavarikoitu huumausaineita

26.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:93

Asiakirjajulkisuus – Viranomaisen tietojensaantioikeus – Poliisin tietojensaantioikeus – Salassa pidettävä tieto – Terveydenhuollon toimintayksikkö – Potilas – Huumausaineiden takavarikointi – Rikosepäily – Todistamiskielto

Sairaalassa potilaana olleelta
henkilöltä oli takavarikoitu huumausaineita. Tieto henkilön olemisesta
potilaana terveydenhuollon toimintayksikössä oli julkisuuslain
perusteella salassa pidettävä. Tämä tieto kuului terveydenhuollon
ammattihenkilön ja hänen palveluksessaan tai muuten hänen apunaan
toimivan henkilön oikeudenkäymiskaaren mukaisen todistamiskiellon
piiriin. Poliisilaitoksen tietopyynnön perusteena olleessa
rikosepäilyssä ei ollut kysymys sellaisesta oikeudenkäymiskaaressa
tarkoitetusta rikoksesta, johon todistamiskieltoa ei sovellettaisi.
Tämän vuoksi poliisilaitoksella ei ollut poliisilain perusteella
oikeutta saada sairaanhoitopiiriltä huumausaineiden takavarikointia
koskevaan asiakirjaan sisältyvää tietoa potilaan henkilöllisyydestä.
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments