Kehotus korjata urakassa ilmenneet virheet katsottiin vahingonkorvausvelan vanhentumisen katkaisemiseksi

8.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO 2018:7 Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen

KOY oli reklamaatiossaan
pyytänyt, viitaten N Oy:n ja KOY:n kesken allekirjoitettuun urakkasopimukseen
ja pidettyyn katselmukseen, N Oy:tä ilmoittamaan ja sopimaan yhdessä KOY:n
kanssa, miten ja milloin N Oy tulee suorittamaan kirjeessä mainittujen
virheiden ja puutteiden korjaustyöt.

Kysymys sen arvioinnista,
täyttikö luontoissuoritusta koskeva vaatimus velan vanhentumisesta annetun lain
(vanhentumislaki) 10 §:n 2 momentissa vahingonkorvausvelan katkaisutoimelle
asetetut edellytykset.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments