Euroopan unionin neuvosto: Århusin yleissopimus: neuvoston päätös oikeussuojan vahvistamiseksi ympäristöasioissa

18.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Neuvosto pyysi 18.6 komissiota toimittamaan tutkimuksen Århusin yleissopimuksesta. Århusin yleissopimuksen tavoitteena on taata tiedon saatavuus, yleisön osallistuminen päätöksentekoon sekä oikeussuojan toteutuminen ympäristöasioissa. EU ja sen jäsenmaat ovat kaikilta osin sitoutuneet yleissopimukseen ja sen tavoitteisiin

Tutkimusta koskeva pyyntö liittyy Århusin yleissopimuksen
valvontakomitean päätelmiin siitä, noudattaako EU oikeussuojan
saatavuutta koskevia yleissopimuksen määräyksiä. Siinä esitetään
vaihtoehtoisia tapoja parantaa yleisön ja kansalaisjärjestöjen
oikeussuojaa ympäristöasioissa. Yksi vaihtoehto on asiaa koskevan EU:n
lainsäädännön tarkistaminen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments