Euroopan komissio raportoi perusoikeuksien toteutumisesta EU:ssa vuonna 2017

6.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on tänään julkaissut vuotuisen kertomuksensa, jossa arvioidaan EU:n perusoikeuskirjan soveltamista

Kertomuksessa todetaan, että vuosi 2017 oli perusoikeuksien suhteen
haasteellinen ja että oikeuksia tukevat rakenteet ja välineet toimivat
asianmukaisesti. Vuonna 2018 tarvitaan kuitenkin lisätoimia, joilla
edistetään perusoikeuksia, oikeusvaltiota ja demokratiaa sekä
kansalaisyhteiskunnan vapautta ja toimintamahdollisuuksia.

Perusoikeuksia edistettiin vuonna 2017 muun muassa seuraavasti:

 • Lisätuki demokratialle ja kansalaisyhteiskunnalle
  – Komission kertomuksessa korostetaan, että demokratian tukeminen on
  jälleen tarpeen. Kansalaisyhteiskunnan rooli ja siihen tätä nykyä
  kohdistuvat haasteet nousivat selvästi esiin vuonna 2017. Tuki
  kansalaisyhteiskunnalle on näkyvässä asemassa EU:n monivuotisessa
  rahoituskehyksessä, ja ehdotus oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen rahaston perustamisesta hyväksyttiin toukokuussa 2018.
 • Rasismin ja syrjinnän torjunta verkossa ja verkon ulkopuolella
  – Komissio tehosti IT-alan yritysten, kansallisten viranomaisten ja
  kansalaisjärjestöjen kanssa tekemäänsä yhteistyötä, jolla pyritään
  varmistamaan, että verkossa levitettävä vihapuhe
  havaitaan ja lopetetaan nopeasti. Komissio myös auttoi jäsenvaltioita
  panemaan tehokkaammin täytäntöön EU:n säädöksiä, joilla parannetaan
  viharikosten torjuntaa, oikeussuojan saatavuutta sekä viharikosten
  uhrien suojelua ja tukea.
 • Oikeussuojan ja oikeussuojakeinojen parantaminen – Komissio auttoi jäsenvaltioita tehostamaan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa vuonna 2016 antamansa tiedonannon EU:n lainsäädäntö: parempiin tuloksiin soveltamista parantamalla mukaisesti. Talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä antamissaan maakohtaisissa suosituksissa komissio kehotti joitakin jäsenvaltioita parantamaan oikeuslaitostaan.  

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments