Euroopan komissio ehdottaa EU:ssa yksityisoikeuden alalla tehtävän oikeudellisen yhteistyön modernisointia ja digitalisointia

1.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio on eilen ehdottanut EU:ssa valtioiden rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön modernisointia ja digitalisointia

Tarkoituksena on parantaa oikeussuojan saatavuutta sekä kansalaisten että yritysten kannalta ja tehdä menettelyistä tehokkaampia ja vähentää niistä aiheutuvia kustannuksia.

Ehdotusten mukaan tuomioistuimilla olisi velvollisuus toimittaa ja
vastaanottaa asiakirjoja sähköisesti. Lisäksi toisessa maassa olevan
todistajan kuuleminen olisi toteutettava nykyistä useammin
videoneuvotteluna.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments