Asianajajaliiton tulevaisuusvisioita Tampereella 7.-8.6.: Asianajopalveluiden vallankumous tulee

6.6.2018 | Tiedotteet

Megatrendit ja teknologian kehittyminen vaikuttavat kaikkiin asiantuntija-aloihin, myös asianajajiin. Asianajajaliitto uskoo, että tulevaisuudessa Suomessakin asianajopalveluita tarjotaan Amazonin kaltaisilta alustoilta ja asianajajia arvioidaan TripAdvisor-tyyppisten sovellusten avulla.
 
Juridiikan alalla vauhdikkaasti edennyt teknologia ei tähän mennessä ole juurikaan näkynyt asianajajien arjessa. Asianajaja istuu edelleen asiakkaan kanssa kasvokkain kokoustiloissa paperi- ja mappipinojen takana, ja etäkontaktointi hoituu puhelimessa tai sähköpostin välityksellä. Kaikkeen palvelutoimintaan ja kommunikaatioon liimautuneet online- ja chat-palvelut eivät pääsääntöisesti ole vielä saavuttaneet asianajotoimistoja.
 
Mutta miksi ei? Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruoholan mielestä tilanne johtuu suurelta osin alalla vallitsevista perinteistä, mutta myös asiakkaiden kulutustottumusten muutoksesta.
 
– Uudella asiakassukupolvella on hyvin erilaiset tavat ja tottumukset hakea asiantuntijapalveluita sekä vertailla ja kilpailuttaa niitä. Ilman digitaalisia kanavia ei nuoria saada toimistoihin asiakkaiksi, vaan meidän asianajajien on oltava muutoksessa mukana.
 
Uusia työntekijöitä on myös vaikea saada houkuteltua alalle, mikäli rekrytointi-ilmoituksissa painotetaan ”joustavuutta, paineensietokykyä ja monipuolisia haasteita”.
 
– Sen sijaan sellainen asianajotoimisto, joka viestii olevansa teknologiamyönteinen ja käyttää tekoälyä ja big dataa, minkä ansiosta myös perhe-elämän yhteensovittaminen tiiviin yrittäjätyön kanssa on mahdollista, houkuttelee paremmin alalle myös nykypäivän lahjakkaita millenniaaleja, Jarkko Ruohola muistuttaa.
 
Vaikka nykypäivän online-, etä- ja alustapalvelutrendejä ei toistaiseksi ole hyödynnetty asianajoalalla juuri ollenkaan, on juridiikassa tämä kehitys lähitulevaisuudessa väistämätön.
 
– Suuret asianajotoimistot tarvitsevat jo nyt koodaajia, designereita ja palvelumuotoilua, ja mitä nopeammin tähän herätään kaikenkokoisissa toimistoissa, sitä parempi. Me asianajajat emme voi olla niitä viimeisiä dinosauruksia, jotka printtaavat epäekologisia paperimassoja ja suhaavat autolla kokouksiin, jotka olisivat nopeammin ja tehokkaammin hoidettavissa etäyhteyksin ja digitaalisella tiedonvaihdolla, Ruohola alleviivaa.
 
Miten saadaan uutta virtaa ja nuoria toimijoita vähitellen harmaantuvalle asianajoalalle? Asianajajaliitto kokoontuu Tampereelle kesäkokoukseen 7.-8.6.2018 pohtimaan asianajopalveluiden tulevaisuuden vallankumousta ja julkaisee 8.6. klo 14.30 tulevaisuusvideon, joka on katsottavissa tästä linkistä.
 
Lisätiedot:      
Jarkko Ruohola, Asianajajaliiton puheenjohtaja, puh. 010 320 8441 (yhdistyy kännykkään)
Sari Krappe, Asianajajaliiton viestintäpäällikkö, puh. (09) 6866 1225 ja 040 562 0040