Asianajajaliiton Säätiö myöntänyt apurahoja 15.6.2018

15.6.2018 | Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallitus on kokouksessaan 4.6.2018 myöntänyt apurahan seuraaville hakijoille:
 
1.      Lakimies Juhani Lautjärvelle (Castrén & Snellman Oy) 5 000 euroa Columbian yliopistossa New Yorkissa suoritettavaa LL.M.-tutkintoa varten kaudelle 2018-2019.
 
2.      Lakimies Jussi Kukolle (White & Case Oy) 5 000 euron apuraha Columbian yliopistossa New Yorkissa suoritettavaa LL.M.-tutkintoa varten kaudelle 2018-2019.
 
3.      Olavi Höltälle 3 000 euron apuraha ajalle 1.9.2018- 15.2.2019 vuonna 2016 julkaistun “Asianajon taito-opas riitajuttujen hoitamiseen” -nimisen teoksen uudistettuun ja laajennettuun painokseen.
 
4.      Club Åbo r.f.:lle 1 500 euron apuraha kattamaan kesäkuussa 2018 Oslossa järjestettävän Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna -oikeustapauskilpailun osallistumiskustannuksia. Oikeustapausjoukkueen osalta apuraha on ehdollinen ja edellyttää, että joukkueen muualta saama taloudellinen tuki ei riitä kattamaan kilpailusta aiheutuvia kuluja.
 
Lisäksi kaksi apurahansaajaa eivät ole antaneet suostumusta tiedon julkistamiseen.
 
 
Suomen Asianajajaliiton Säätiö on rakenteeltaan itsenäinen ja Suomen Asianajajaliitosta erillinen oikeushenkilö. Säätiön tarkoituksena on Suomen asianajajalaitoksen kehittäminen, asianajajien ammattitaidon ja eettisen kehityksen edistäminen sekä asianajajien ammattikunnan arvon kohottaminen. Säätiö myöntää apurahoja asianajajille, asianajotoimistoissa työskenteleville muille lakimiehille ja oikeustapauskilpailujoukkueille.