Apulaisoikeuskansleri arvostelee tuomarin menettelyä istunnon tauolla

8.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hovioikeuden jäsen oli tauolla selannut asianosaisen pöydälleen jättämää muistikirjaa

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi tuomarin tietoon
näkemyksensä, ettei tuomarin menettely ollut asianmukaista tapauksessa,
jossa tuomari oli istunnon tauolla kajonnut rikosasian vastaajan
muistikirjaan sillä tavoin, että hänellä oli ollut mahdollisuus tehdä
havaintoja sen merkinnöistä.

Kantelun mukaan hovioikeuden ratkaisukokoonpanoon kuulunut tuomari
oli hovioikeudessa käsitellyn rikosasian pääkäsittelyistunnon tauolla
asianosaisten poistuttua istuntosalista käynyt selaamassa vastaajan
pöydällä ollutta vastaajan muistikirjaa, joka sisälsi vastaajan
muistiinpanoja. Vastaajan asianajaja oli kertomansa mukaan nähnyt
tapahtuman ikkunasta istuntosalin ulkopuolelta. Tuomari oli omien
sanojensa mukaan kiertänyt vastaajien pöytien takaa ja tarkastanut, että
pöydille ei ollut jätetty luvatta äänitykseen soveltuneita laitteita.
Tuomari ei nimenomaisesti kiistänyt asianajajan esittämää väitettä.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisella ei ollut perusteita kyseenalaistaa
tuomarin ja asianajajan sinällään uskottavia kertomuksia.
Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mielestä olennaista oli, että
asianajajan esittämä väite muistikirjan selaamisesta piti sisällään sen
tosiasian, että tuomari oli tarttunut muistikirjaan ja tavalla tai
toisella raottanut sen sivuja. Tuomarilla oli tällöin lähtökohtaisesti
ollut mahdollisuus tehdä havaintoja muistikirjaan mahdollisesti
sisältyneistä merkinnöistä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi olevan selvää, että
asianosaisen omalle pöydälleen istuntosaliin jättämiä asiakirjoja ei saa
ryhtyä lukemaan istuntotauon aikana. Muutoinkaan ei ole asianmukaista
tarkastaa asianosaisten pöytiä sillä tavoin, että esimerkiksi pöydällä
olevien asiakirjojen sisällöstä on mahdollista tehdä havaintoja.
Tällainen menettely on muun ohella omiaan herättämään epäilyjä
oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuudesta ja jopa mahdollisesta tuomarin
esteellisyydestä asian jatkokäsittelyssä.

Asianosaiset olivat saaneet jättää tapauksessa tavaransa
istuntosaliin pääkäsittelyn tauon ajaksi. Tuomarilla tai muillakaan
oikeuden jäsenillä ei ilmennyt olleen minkäänlaisia epäilyjä siitä, että
asianosaisten pöydille olisi jätetty luvatta äänitykseen soveltuvia
laitteita, saati että tällainen laite olisi ollut toimintavalmiudessa.
Kokoonpanon puheenjohtaja totesi selvityksessään, ettei hän ollut
antanut ohjeita äänitykseen soveltuvien laitteiden tarkastamisesta.
Tuomarin menettely oli näin ollen perustunut yksinomaan hänen omaan
harkintaansa. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mielestä erityisen
arveluttavaa tuomarin menettelyssä oli se, että tuomari oli kajonnut
vastaajan omaisuuteen sillä tavoin, että hänellä oli lähtökohtaisesti
ollut mahdollisuus tehdä havaintoja muistikirjaan mahdollisesti
sisältyneestä tekstistä tai muista merkinnöistä. Apulaisoikeuskanslerin
sijainen ei pitänyt tuomarin menettelyä asianmukaisena, vaikka
menettelyllä olisikin ollut tuomarin mainitsema sinällään ymmärrettävä
tarkoitusperä.

Tuomari ei menetellyt asianmukaisesti pääkäsittelyistunnon tauolla

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments