AKT:n Timo Rädylle tuomio Hilkka Ahteeseen kohdistuneesta työsyrjinnästä

13.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:46

Työrikos – Työsyrjintä

Työntekijä B oli tehnyt
työsuojeluviranomaiselle käsittelypyynnön, joka koski sitä, että hänen
esimiehensä kohteli häntä työpaikalla epäasiallisesti. Työsuojeluasian
käsittelyn ollessa vireillä B:n työnantajana olevan yhdistyksen hallitus
oli päättänyt irtisanoa B:n työsopimuksen.

Korkein oikeus katsoi,
että käsittelypyynnön tekeminen työsuojeluviranomaiselle oli
työsyrjintää koskevassa rangaistussäännöksessä tarkoitettua ammatillista
toimintaa. Kun pyynnön tekemisen katsottiin tosiasiallisesti
vaikuttaneen hallituksen päätökseen irtisanoa B:n työsopimus, B:n
esimies, joka oli hallituksen jäsenenä äänestänyt irtisanomisen
puolesta, tuomittiin rangaistukseen työsyrjinnästä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments