Vuoden 2017 parhaat oikeustieteelliset kirjoitukset palkittiin

8.5.2018 | Tiedotteet

Asianajajaliiton hallitus on Defensor Legis -julkaisun toimituksen esityksen mukaisesti myöntänyt vuosittaiset kirjoituspalkinnot erityisen korkeatasoisille oikeustieteellisille kirjoituksille. Defensor Legisin kirjoittajapalkintoja on myönnetty vuodesta 1988 lähtien.
 
Jokainen kirjoittajapalkinto on suuruudeltaan 1 500 euroa artikkelia kohden. Vuonna 2017 julkaistuista kirjoituksista palkittiin seuraavat kirjoittajat:
 
Heikki Kemppinen, OTL, VT, FM, oikeussihteeri, korkein oikeus
Artikkeli: Korkeimman oikeuden ratkaisujen vaikutus rangaistuksen mittaamisen perustelemiseen alemmissa oikeusasteissa, DL 6/2017
 
Rainer Lindberg, OTM, MA (Competition Law), VTM (taloustiede), apulaisjohtaja, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Artikkeli: Vahingonkorvaukset osana kilpailuvalvontaa, DL 3/2017
 
Tapani Lohi, OTT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Artikkeli: Muulle kuin rintaperilliselle annettu suosiolahja, DL 1/2017
 
Heikki Majamaa, asianajaja, OTK, VT, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Helsinki
Artikkeli: Sähköiset panttikirjat rahoitustransaktioissa, DL 3/2017
 
Gustaf Möller, oikeusneuvos, Of Counsel,Asianajotoimisto Krogerus Oy, Helsinki
Artikkeli: Asianosaisautonomiasta ja sen rajoista välimiesmenettelyssä, DL 4/2017
 
Santtu Turunen, OTK, tutkija Helsingin yliopisto
Artikkeli: Välimiehet ja moitekanteet, DL 4/2017
 
Lisätietoa:
Heidi Enne, tiedottaja, Defensor Legisin toimitussihteeri
p. 040 510 8238, heidi.enne@asianajajaliitto.fi
asianajajaliitto.fi/defensorlegis
 
Defensor Legis -lehteä julkaisee Suomen Asianajajaliitto. Oikeudellinen aikakauskirja on ilmestynyt vuodesta 1920. Pohjoismaiden vanhin asianajajien julkaisu ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.
 
Suomen Asianajajaliiton lakisääteisenä tehtävänä on säännellä ja valvoa asianajotoimintaa. Asianajajaliitto edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajia sekä osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen. Asianajajaliitto on lailla perustettu julkisoikeudellinen yhteisö. Asianajajaliitto ei ole rekisteröity yhdistys, ammattiliitto tai yrittäjäjärjestö. Asianajajia on Suomessa noin 2 100. Vain Asianajajaliittoon kuuluva lakimies saa käyttää nimikettä asianajaja.