Työtaistelun aikana sairastuneella ei ollut oikeutta sairausajan palkkaan

23.5.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:40

Työsopimus – Sairausajan palkka
Lakko

Työntekijä oli ollut vuosilomalla
työtaistelun alkaessa. Työtaistelu koski työntekoa ns. OTO-vuoroilla.
Loman päätyttyä hän oli jäänyt välittömästi sairauslomalle. Sairausloma
oli alkanut samana päivänä kuin työntekijän ensimmäinen työtaistelun
piirissä ollut työvuoro. Ensimmäisen sairauslomansa jälkeen työntekijä
oli osallistunut työtaisteluun, minkä jälkeen hän oli jälleen ollut
sairauslomalla OTO-vuorojensa aikana. Korkeimman oikeuden tuomiosta
ilmenevillä perusteilla katsottiin, että työntekijä oli oikeutettu
sairausajan palkkaan ensimmäiseltä sairauslomajaksoltaan mutta ei hänen
työtaisteluun osallistumisensa jälkeiseltä ajalta. (Ään.)
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments