Prosessiuudistuksia 1.1.2019 alkaen

25.5.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vankeutta voidaan tuomita ilman vastaajan henkilökohtaista kuulemista. Ylimääräistä muutoksenhakua voi käyttää samassa asiassa lähtökohtaisesti vain yhden kerran.

Vuoden 2019 alusta
alkaen tuomioistuinten käsittelyaikoja lyhennetään muun muassa
joustavoittamalla ratkaisukokoonpanoja koskevia säännöksiä.
Videoyhteyden käyttöä lisätään, mikä tehostaa tuomioistuinten työtä sekä
vähentää oikeudenkäyntien osapuolten matkustusta ja siten myös
oikeudenkäyntien kustannuksia.

Rikosasia voidaan käräjäoikeudessa
ensi vuoden alusta alkaen käsitellä yhden tuomarin istunnossa, jos
syytteessä tarkoitetusta teosta voidaan tuomita enintään neljä vuotta
vankeutta. Nykyisin yhden tuomarin kokoonpanossa käsitellä enintään
kahden vuoden vankeudella rangaistavat rikokset.

Uudeksi
vaihtoehdoksi käräjäoikeuteen tulee kahden tuomarin kokoonpano. Yhden
tuomarin kokoonpanoa voidaan sekä rikos- että riita-asiassa vahventaa
yhdellä lainoppineella jäsenellä, jos se asian laadun, laajuuden tai
muun erityisen syyn vuoksi on perusteltua.

Sakon
täytäntöönpanosta annettu laki muuttuu siten, että sakon maksamiseen voi
vuoden 2019 alusta alkaen saada maksuaikaa vielä muuntorangaistuksen
tuomitsemisen jälkeenkin. Samalla mahdollisuudesta saada maksuaikaa
muuntorangaistusasian tuomioistuinkäsittelyn aikana luovutaan. Myös
muuntorangaistusasian käsittelyssä voidaan käyttää videoyhteyttä.

Oikeusprosessien keventämistä koskevat lainmuutokset voimaan vuoden 2019 alusta

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments