Ostaja oli passiivisuutensa vuoksi menettänyt oikeuden vaatia kiinteistön kaupan purkamista ennen kymmenen vuoden kanneajan umpeutumista

23.5.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:38

Kiinteistön kauppa – Kaupan purkaminen – Kanneaika
Velan vanhentuminen

Kiinteistön laatuvirheistä ajoissa
ilmoittanut ja kaupan purkamista vaatinut ostaja oli pannut kaupan
purkamista koskevan kanteen vireille yli neljä vuotta sen jälkeen, kun
hän oli edellisen kerran ollut myyjiin yhteydessä kiinteistön virheiden
vuoksi.

Purkuvaatimukseen ei sovellettu vanhentumislain 4 §:n
mukaista kolmen vuoden vanhentumisaikaa, koska sitä koski maakaaren 2
luvun 34 §:n 3 momentin mukainen kymmenen vuoden kanneaika. Korkeimman
oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että ostaja oli
kuitenkin passiivisuutensa vuoksi menettänyt oikeuden vaatia kaupan
purkamista jo ennen kymmenen vuoden kanneajan umpeutumista.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments