OM: Kuluttajansuojasäännösten noudattamista EU:ssa halutaan parantaa

25.5.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttajansuojasäännösten noudattamista EU:ssa halutaan parantaa. Samalla tavoitteena on nykyaikaistaa eräitä säännöksiä ja poistaa yrityksille aiheutuvia tarpeettomia kustannuksia

Valtioneuvosto lähetti
eduskunnalle tiedoksi komission huhtikuussa tekemän ehdotuksen
direktiiviksi, joka koskee neljään EU:n kuluttajansuojadirektiiviin
sisältyvien säännösten muuttamista.

Muutettavaksi ehdotetut
direktiivit koskevat mm. kuluttajan oikeuksia etä- ja kotimyynnissä,
markkinointia ja menettelyjä asiakassuhteessa, kuluttajasopimusten
kohtuuttomia ehtoja sekä kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen
ilmoittamista.

Muutettavaksi ehdotettuihin direktiiveihin
lisättäisiin nykyistä tarkempia säännöksiä säännösten rikkomisista
määrättävistä seuraamuksista. Uudet seuraamussäännökset täydentäisivät
hiljattain annettua kuluttajansuojaviranomaisten yhteistyötä koskevaa
EU:n asetusta, jonka soveltaminen alkaa tammikuussa 2020. Erityisesti
tavoitteena on luoda aiempaa tehokkaammat, oikeussuhteisemmat ja
varoittavammat seuraamukset laajamittaisiin rajat ylittäviin
rikkomuksiin. Lisäksi ehdotetaan parannettavaksi kuluttajan
mahdollisuutta saada hyvitys rikottaessa markkinointia ja menettelyjä
asiakassuhteessa koskevia säännöksiä.

Ehdotuksella poistettaisiin
myös kuluttajansuojadirektiiveissä havaittuja puutteita ja
epäjohdonmukaisuuksia muun muassa parantamalla verkossa toimivien
markkinapaikkojen läpinäkyvyyttä kuluttajien kannalta, täsmentämällä
digitaalisia sisältöjä ja digitaalisia palveluja koskevia säännöksiä
sekä muuttamalla kuluttajan peruuttamisoikeutta etä- ja kotimyynnissä
koskevia säännöksiä.

Direktiiviehdotus on osa Kuluttajat
vahvempaan asemaan –toimenpidepakettia. Asian käsittely on alkanut
neuvoston kuluttajansuoja- ja kuluttajavalistustyöryhmässä
huhtikuussa.  

Valtioneuvosto tukee pyrkimystä parantaa EU:n
kuluttajansuojasäännösten noudattamista ja säännösten tarkkaan
kohdennettua päivittämistä. Valtioneuvosto pyrkii neuvotteluissa
varmistamaan erityisesti sen, että säädettävät seuraamukset ovat
tarkkarajaisia, täsmällisiä ja oikeasuhtaisia.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments