Lausunto rangaistusten oikeasuhtaisuutta koskevasta arviomuistiosta

2.5.2018 | Lausunnot

Dnro 13/2018

Lausuntopyyntönne: OM 1/41/2018, 13.3.2018

ARVIOMUISTIO RANGAISTUSTEN OIKEASUHTAISUUDESTA, OMML 7/2018             

Asianajajaliiton antamaan lausuntoon voitte tutustua lausuntopalvelu.fi:ssä:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a45a43ec-c9b9-4bd3-8b5a-b41bf4cc5730