Kun viranhaltijan irtisanominen kumoutuu menettelyvirheen johdosta virkasuhde päättyi virheelliseen päätökseen jos asiassa tehdään uusi lainvoiman saava päätös

7.5.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:71

Kunnallisasia – Kunnallinen viranhaltija – Irtisanominen – Irtisanomisen kumoaminen menettelyvirheen perusteella – Eläkkeelle siirtyminen – Uusi irtisanomispäätös

Viranhaltijalain 44 §:n 2 momentin
säännöksen tarkoituksena on antaa työnantajalle mahdollisuus korjata
alkuperäistä irtisanomispäätöstä rasittavat menettelyvirheet.
Tarkoituksena on myös se, ettei viranhaltijan virkasuhteen katsota
jatkuvan alkuperäisen irtisanomisajan jälkeen, jos alkuperäiselle
irtisanomispäätökselle on ollut materiaaliset perusteet. Sillä seikalla,
että viranhaltijan virkasuhde olisi muulla perusteella joka tapauksessa
päättynyt ennen uuden irtisanomispäätöksen tekemistä, ei ollut
vaikutusta viranomaisen mahdollisuuteen tehdä uusi irtisanomispäätös
viranhaltijalain 44 §:n 2 momentin perusteella.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments