Hovioikeuden ratkaisu takaisinsaannista ennen konkurssia maksettujen osinkojen ja pääomalainan johdosta

25.5.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2018:7

Osakeyhtiö – Yhtiön varojen jako -Jaettujen varojen palauttaminen
Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään

A Oy oli vuosina 2007 ja 2008 jakanut
osinkoja B Oy:lle sekä vuonna 2007 maksanut B Oy:lle takaisin
pääomalainaa. Kysymys siitä, oliko A Oy:llä ollut osakeyhtiölain
edellyttämällä tavalla vapaata pääomaa osinkojen jakamiseen ja
pääomalainan takaisinmaksamiseen sekä siitä, oliko A Oy ollut vuosina
2007 ja 2008 maksukyvytön tai olivatko osingonjaot johtaneet yhtiön
maksukyvyttömyyteen ja oliko varojen jako tapahtunut osakeyhtiölain
vastaisesti. Kysymys myös siitä, tuliko osa jaetuista varoista peräyttää
A Oy:n konkurssipesään takaisinsaantilain perusteella.
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments