Euroopan unionin neuvosto: Luomumaatalous: uudet EU-säännöt hyväksytty

22.5.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Neuvosto hyväksyi 22. toukokuuta uudet EU-säännöt luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä

Uusi asetus kannustaa luomutuotannon kestävään kehittämiseen EU:ssa ja
pyrkii takaamaan reilun kilpailun viljelijöille ja alan toimijoille,
estämään petokset ja epäreilut käytännöt sekä lisäämään kuluttajien
luottamusta luomutuotteisiin.

Vanhat luomutuotantoa koskevat EU-säännöt olivat epäsuhtaiset, sillä
niihin sisältyi suuri joukko erilaisia käytäntöjä ja poikkeuksia.
Lisäksi luomuelintarvikkeiden tuonnissa sovellettu vastaavuusperiaate
synnytti tilanteen, jossa saman maan eri tuottajiin sovellettiin
erilaisia normeja.

Sen vuoksi tarvittiin uutta
lainsäädäntökehystä, jotta nopeasti kasvavalle alalle saataisiin selkeät
ja vakaat säännöt ja luomuviljelijöille taattaisiin yhdenvertaiset
kilpailuedellytykset riippumatta siitä, tapahtuuko tuotanto EU:ssa vai
jossakin kolmannessa maassa. Uusien sääntöjen ansiosta kuluttajat, jotka
ostavat EU:n luomumerkillä varustetun tuotteen, voivat olla varmoja
siitä, että he saavat samanlaista laatua kaikkialla EU:ssa.

Uusi asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sitä sovelletaan
1. tammikuuta 2021 alkaen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments